Výučba navrhovania: Podnety hľadania z 2. medzinárodného sympózia o architektúre, Drážďany

Pavel Nahálka, Eva Oravcová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, navrhovanie, výučba, Drážďany, sympózium