Výtvarná geometria v minulosti

Denisa Lizoňová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: výtvarná geometria, dizajn, história, minulosť