Výstava Karfíkova škola: Vystavovatelia, diela, názory

Eva Oravcová, Ivan Petelen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Karfíkova škola, 2001, diela, FA STU, názory, pedagóg, výstava, Vladimír Karfík