Výhľadové formy bývania po roku 2000

Anna Palfiová

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné v anglickom jazyku na jeho konci.

Kľúčové slová: málopodlažná zástavba, Slovensko, dizertačná práca, formy, budúcnosť, bytový problém, bývanie, zahraničné príklady