Vybrané aspekty vývoja Fakulty architektúry STU v Bratislave (od 15. 9. 1996 do 15. 9. 2002)

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kvalita, implementácia, vybrané aspekty, akademické prostredie, kompatibilita, FA STU, kreditový systém, vývoj