Vybrané aspekty vývoja Fakulty architektúry STU v Bratislave (od 15. 9. 1996 do 15. 9. 2002)

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: akademické prostredie, FA STU, implementácia, kompatibilita, kreditový systém, kvalita, vybrané aspekty, vývoj