Vplyv funkcionalizmu a postmodernizmu na pretváranie mestských sídiel

Jarmila Húsenicová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vplyv, postmodernizmus, funkcionalizmus, mestá, transformácia, história, mestské sídla