Vodné hospodárstvo pri regenerácii nábrežia

Zuzana Ladzianska

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajina, hydrologické cykly, manažment, technické diela, SUDS, nábrežie, voda, regenerácia