Vladimír Karfík – architekt, profesor, človek

Ľubomír Mrňa

ZHRNUTIE

Z piatich českých architektov, ktorí prijali profesúru na SVŠT v Bratislave v rovnakom čase a s rovnakou motiváciou – po druhej svetovej vojne a Bellušovom pozvaní – V. Karfíkovi ako jedinému chýbali pedagogické skúsenosti a nepochádzal z Prahy. Jeho jedinečnosť bola v rozsahu špecializácie spojenej s architektonickou tvorbou realizovanou na Slovensku. Na Slovensku sú všetky možné druhy fáz tvorby, široký rozsah tvorby, bohatá typológia, vysoký počet realizácií (viac ako tridsať), odolnosť proti retardačnému tlaku socialistického realizmu a cezhraničný dopad majstrovského diela. K jeho osobným vlastnostiam patril veľkorysý prehľad, empatia k požiadavkám vývojárov na ekonomiku, stavbu a prevádzku, hlboká kultúra (jazykové schopnosti, hudobné vzdelanie, kontakty s poprednými osobnosťami kultúrneho života, duševná a fyzická aktivita až do vysokého veku, schopnosť komunikovať), ako aj dobrý zmysel pre humor.

Kľúčové slová: Slovensko, SVŠT, architekt, Vladimír Karfík, profesor, osobnosť