Videoprogramy vo výučbe výtvarných disciplín

Ľubomír Horník

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prezentácia, videoprogramy, výtvarné disciplíny, videozáznam, simulácia, propagácia, výučba