Verný rámec našej architektúry k (dvoj)ročenke o slovenskej architektúre

Irena Dorotjaková

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: recenzia, slovenská architektúra, ročenka