Verejná súťaž – polyfunkčný objekt na Hodžovom námestí v Bratislave

Julián Keppl

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kulisa, Bratislava, pan de verre, priečelie, Hodžovo námestie, verejná súťaž, polyfunkčný objekt, reklamná stena