Veľké chránené oblasti v Európe: Nástroj pre udržateľný rozvoj

Günther Schönfelder

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európa, cestovný ruch, udržateľný rozvoj, poľnohospodárstvo, chránené oblasti, biosférická rezervácia, prírodný park