Veľká kniha o slušnosti

Robert Špaček

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: recenzia, hendikep, kniha, slušnosť, univerzálne navrhovanie, bezbariérovosť, normatívnosť