Vegetace v udržitelné architektuře staveb Solar Decathlon

Barbora Janíková

SHRNUTÍ

Vegetace patří k často využívaným prvkům udržitelné architektury. Má ekologická, estetická i technická pozitiva. V rámci Soutěže Solar Decathlon, kde týmy budoucích architektů realizují své představy o podobě udržitelného bydlení současnosti, je představena řada netradičních a inovativních prvků také v oblasti implementace vegetace do obydlí. Specifické jsou zejména projekty navrhované do extrémních podmínek pouští, polopouští či extrémně chladných oblastí. V historii soutěže lze také vypozorovat určité trendy v užití vegetace v návrzích a realizacích těchto staveb.

Kľúčové slová: súťaž, vegetácia, Solar Decathlon, udržateľná architektúra