Vedecko-výskumná činnosť

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vzdelávanie, veda, FA STU, inštitucionálny výskum, základný výskum, evalvácia, tvorivé aktivity, prehľad projektov, mobility