Vedecko-výskumná činnosť

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vzdelávanie, tvorivé aktivity, veda, prehľad projektov, FA STU, mobility, inštitucionálny výskum, základný výskum, evalvácia