Vedecko-výskumná činnosť

Peter Gál

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: základný výskum, evalvácia, vzdelávanie, tvorivé aktivity, veda, prehľad projektov, FA STU, mobility, inštitucionálny výskum