Veda a výskum v programe FA STU

Anna Holmanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, financovanie, spôsobilosť, veda, výskum, vysoké školstvo