Veda a výskum v programe FA STU

Anna Holmanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: výskum, veda, FA STU, vysoké školstvo, spôsobilosť, financovanie