Urbanita sídla: Urbanistický podklad pre udelenie štatútu mesta na Slovensku

Daniel Prekop

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: štatút, urbanizmus, štruktúra, verejný priestor, mesto, urbanita