Urbanisticko-ekologické aspekty rekonštrukcie veľkých miest v Rusku

E. E. Krasiľnikova

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: veľké mestá, urbanizmus, Rusko, ekológia, rekonštrukcia, veľkomestá