Urbanistické súvislosti sídelného a mikroregionálneho rozvoja územia

Alžbeta Sopirová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, vidiecka turistika, infraštruktúra, trendy, mikroregión, vinohradníctvo, Slovensko, sídelný rozvoj