Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov

Zuzana Mikulová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: komunikácia, univerzálne navrhovanie, vnímanie, predpisy, smernice, kultúrne budovy, prístup, zdravotné postihnutia