Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov

Zuzana Mikulová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: predpisy, smernice, komunikácia, kultúrne budovy, univerzálne navrhovanie, prístup, vnímanie, zdravotné postihnutia