Úloha dominánt ako artefaktov orientácie a identity vnútromestskej štruktúry

Filip Trnkus

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: štruktúra, identita, dominanty, projekt, orientácia, vnútorné mesto, grant