Ukážka využitia videokonferencií v štúdiu architektúry

Igor Koščo

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, štúdium, videokonferencia, virtuálny ateliér, metodika