Udržateľný rozvoj, využitie územia a rastúca mobilita v českých mestách

Karel Schmeidler

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: doprava, Česká republika, využitie územia, mestá, udržateľný rozvoj, mobilita