Udržateľný rozvoj malých a stredných miest na Dunaji

Andrea Lacková, Katarína Smatanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: Komárno, trvalo udržateľný rozvoj, využívanie územia, výskum, urbanizmus, Dunaj