Udržateľnosť rozvoja systémov osídlenia a synergia procesu vývoja systémov osídlenia

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: rozvoj, plánovanie, teória, udržateľnosť, sídelné systémy, urbanizmus, systémy osídlenia, synergia