Účasť študentov FA STU v programe revitalizácie Ružinova

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Ružinov, Katedra urbanisticko-architektonických súborov, Bratislava, FA STU, revitalizácia, študenti