Typologické a architektonické aspekty inžinierskych stavieb

Ján Ilkovič

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: typológia, inžinierske stavby, architektúra