Typológia krajiny ako základ pre dobré plánovanie krajiny

Zdeněk Lipský

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európsky dohovor o krajine, ELCAI, Európa, rozmanitosť, plánovanie krajiny, typológia krajiny