Tri zastavenia na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne

Peter Buday

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: cintorín, Feigler, Kozia brána, Wimmer, Tivadar Ortvay