Totalitná architektúra a jej vplyv na študentské domovy

Miroslav Fárek

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: esej, totalitná architektúra, politika, internáty študentov, Slovensko