Terénne úpravy

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinná architektúra, modelovanie terénu, park, parková architektúra, terénne objekty, terénne úpravy, záhrada