Terénne úpravy

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: záhrada, krajinná architektúra, park, terénne úpravy, parková architektúra, terénne objekty, modelovanie terénu