Terénne úpravy

Eva Putrová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: terénne úpravy, parková architektúra, terénne objekty, záhrada, modelovanie terénu, krajinná architektúra, park