Súčasné postavenie výučby územného plánovania na Fakulte architektúry STU

Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: FA STU, výučba, územné plánovanie, tvorba, predmety, urbanizmus