Súčasná nemecká geografia (55. nemecké geografické dni z pohľadu českých účastníkov)

Milan Jeřábek, Petr Rumpel, Petr Wilam

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Dni nemeckej geografie, Trevír, Nemecko, UNESCO, geografia