Štúdium priestorového plánovania a priestorového usporiadania na Technickej univerzite vo Viedni

Klaus Semsroth

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: vývoj, Technická univerzita, štúdium, Rakúsko, priestorové plánovanie, Viedeň, priestorové usporiadanie