Študijný program odboru architektúra na Fakulte architektúry TU Viedeň

Ingrid Konrádová

ZHRNUTIE

Nové učebné osnovy, ktoré nadobudli účinnosť od školského roku 1992-1993, odstránili nevýhody súvisiace s nadmerným počtom študentov, ktorí začnú štúdium a po polovici štúdia školu opustia bez oficiálnej možnosti uznať svoje výsledky. Šesť hodín intenzívnej práce na kurze pred štúdiom umožní študentovi zoznámiť sa s formou štúdia a získať predstavu o profesii architekta. Na rozdiel od predchádzajúceho systému, študenti začínajú navrhovať v prvom ročníku štúdia, ktoré trvá 4 semestre. Prednášky sú prepojené so seminármi, na ktorých sa zúčastňuje všetkých 13 ústavov fakulty. Druhý stupeň štúdia je zameraný na navrhovanie. Študent má právo vybrať si tému ateliéru a ústavu, kde získa titul. Voliteľné predmety sa vyberajú v súvislosti so štúdiom a povinné predmety je možné si vybrať z dvoch katalógových listov. Voliteľné predmety je možné absolvovať na ktorejkoľvek univerzite v Rakúsku.

Kľúčové slová: Rakúsko, výber, učebné osnovy, TU Viedeň, architektúra, voliteľné predmety