Stratégia zabezpečenia vzdelávania študentov so zdravotným postihnutím na univerzitách

Eva Vítková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vzdelávanie, rehabilitácia, študenti, seminár, integrácia, univerzity, zdravotné postihnutie, koordinátor