Stratégia zabezpečenia vzdelávania študentov so zdravotným postihnutím na univerzitách

Eva Vítková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: integrácia, univerzity, vzdelávanie, zdravotné postihnutie, rehabilitácia, koordinátor, študenti, seminár