Stopy architekta Karfíka

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Osobnosť architekta Karfíka predstavuje autor prostredníctvom kladenia otázok vzťahu medzi možnosťami systému alebo systémov a účinkami osobnosti v nich. Za akých okolností a ako funguje kreatívna situácia – to by sa dalo vysledovať v živote a diele Vladimíra Karfíka. Karfíkova architektúra je pochopiteľná, aj keď viacvrstvová. Jej vnútorné bohatstvo, osobné očarenie architekta a jeho účasť v mnohých najznámejších ateliéroch prvej polovice 20. storočia pomohli uchovať legendy o formovaní a vzniku modernej architektúry a jej tvorcov. Vraciame sa k nej pre podporu v kreatívne neistých časoch. Keby mala naša architektúra svoje vlastné osvietenstvo, možno by mala svoj vrchol v Karfíkovi.

Kľúčové slová: kreativita, Vladimír Karfík, osvietenstvo, stopy, 20. storočie