Sto rokov výstavby hlinikární: Prípadová štúdia tovární v Kinlochleven, Žiari nad Hronom a Dunkerque