Solárna architektúra pri kombinovaní fotovoltaických článkov a slnečných kolektorov

Mária Budiaková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: fotovoltaika, priečelie, slnečné kolektory, solárna architektúra, energetická koncepcia