Sociológia pre architektov

Ivan Kusý

ZHRNUTIE

Príspevok sa zaoberá výukou sociológie v rámci učebných osnov FA STU, ktoré neboli vždy v súlade s myšlienkami prednášok z tohto predmetu. Tieto myšlienky sú podložené objektívnymi skutočnosťami, povahou sociológie a architektúry a odborným profilom absolventov FA STU. Je potrebné znovu vysvetliť výhody urbanistickej sociológie architektonickému dizajnu a praxi územného plánovania a rozvoja.

Kľúčové slová: FA STU, sociológia, územné plánovanie, architekti, urbanizmus, profil absolventa