Sociálna starostlivosť a urbanizmus

Jan Komrska

ZHRNUTIE

Sociálna starostlivosť a urbanizmus sú rôzne činnosti, ale majú spoločné položky a môžu sa navzájom obohatiť. Článok sa zaoberá týmito bežnými vecami z pohľadu architekta. Plánovanie miest je sociálna služba pre spoločnosť, pred niekoľkými rokmi plne pod kontrolou štátu. Sociálny štát je však utópiou, socialistický je dokonca patologickou formáciou, ktorá svoju starostlivosť zameriava na schematického muža a segreguje menej ideálnych jednotlivcov. Výsledkom je monotónne a „protiľudské“ prostredie. Demokratický štát uprednostňuje integráciu, vízie sa overujú v diskusiách, účasť obyvateľov je dôležitým konceptom v otvorenej spoločnosti.

Kľúčové slová: sociálna starostlivosť, participácia verejnosti, architekt, urbanizmus, demokracia, socializmus