Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: AL-FA, docent, edičný plán, editoriál, FA STU, profesor