Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: edičný plán, docent, editoriál, FA STU, AL-FA, profesor