Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: FA STU, seminár, inštitucionálny výskum, AL-FA, grantový výskum, editoriál