Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Vladimír Karfík, AL-FA, biografia, česko-slovenská architektúra, editoriál, FA STU