Slovo redakcie

Peter Gál

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, FA STU, konferencia, edukačný program