Slovensko (ani FA STU) nie je izolovaný ostrov: Požiadavky na výchovu urbanistov v duchu celosvetových trendov

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Pri úvahe o budúcom smerovaní FA STU a tým aj o vzdelávaní plánovačov miest a krajín na Slovensku sa nezaobídeme bez pohľadu na európsky a svetový vývoj. Je preto nevyhnutné vziať do úvahy zistenia analýz vykonaných Asociáciou európskych škôl plánovania (AESOP). Zaoberajú sa nielen kontextom praxe rozvoja mesta a krajiny a územného plánovania, ale súčasne sa pokúšajú vytvoriť všeobecne platné a aktuálne požiadavky na zručnosti absolventov. Tieto požiadavky by sa mali stať východiskom pre aktualizáciu modelov vzdelávania mestských a krajinských plánovačov na FA STU s cieľom zabezpečiť ich odborné schopnosti pri riešení naliehavých problémov územného rozvoja na miestnych a regionálnych úrovniach, ako aj európsku dimenziu.

Kľúčové slová: vývoj, Európa, AESOP, Slovensko, urbanizmus, zručnosti absolventov, FA STU