Skúsenosti zo sedemročného pôsobenia na Fakulte architektúry STU: A čo ďalej?

Ivan Gürtler

ZHRNUTIE

FA STU má na Slovensku monopolistický status. S tým sú spojené problémy vysokoškolského vzdelávania architektov u nás. Riešenie je možné vykonať v týchto krokoch: a) decentralizovať zriadením novej školy architektúry na Slovensku, napr. v Košiciach, b) prispôsobiť učebné osnovy tak, aby bolo možné flexibilne riešiť naliehavé problémy praxe, c) dĺžka šesťročného štúdia by mala byť kompatibilná s dĺžkou zahraničných univerzít, d) zaviesť postgraduálne štúdium na ​​treťom stupni pre lepšiu odbornú orientáciu a atestáciu, e) prepojiť činnosť FA STU s praxou a zaviesť obeh špičkových odborníkov z oblasti pedagogického procesu a výskumu na FA STU, f) otvoriť FA STU v zahraničí formou širšej spolupráce so zahraničnými školami architektúry s cieľom zlepšiť kvalitu pedagogického procesu a získať odbornú prax.

Kľúčové slová: vysokoškolské vzdelávanie, FA STU, 7 rokov, monopol, štúdium, tretí stupeň, prax, dĺžka štúdia, zahraničie