Sklobetón: Jeho prednosti a konštrukčný detail

Agnesa Iringová

ZHRNUTIE

Žijeme v renesancii sklenených tvárnic používaných v zasklených vonkajších, strešných a výplňových konštrukciách. Súčasné konštrukcie sú transparentné s relatívne vysokou účinnosťou prenosu rozptýleného svetla. Vyššia tepelná izolácia sa považuje za veľkú výhodu konštrukcií v porovnaní s takzvanými klasickými zasklenými konštrukciami. Ich pozoruhodnou výhodou je však ich požiarna odolnosť v porovnaní s bežnými sklenenými konštrukciami.

Kľúčové slová: výhody, konštrukčný detail, sklobetón, steny, detail