Sklo v architektúre a dizajne, jeho magickosť

Zuzana Pavlová, Michaela Paluchová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, dizajn, funkcia, estetika, sklo, magickosť, sochárstvo, Carpenter