Sakrálna tvorba architekta Belluša

Janka Krivošová

ZHRNUTIE

Autorka tohto príspevku predstavuje architekta Belluša ako projektanta sakrálnej architektúry. Tvoriť sakrálnu architektúru je náročná úloha. Vysokokvalitnú sakrálnu architektúru môže navrhnúť iba osoba s náboženským vzdelaním a citlivosťou. Profesor Belluš sa prvýkrát zúčastnil súťaže na stavbu protestantského kostola v Trnave, keď mal 22 rokov. V nasledujúcich rokoch navrhol niekoľko štúdií uskutočniteľnosti pre cirkev alebo farnosť, ktoré nikdy neboli postavené. V povojnovom období prof. Belluš navrhol dva protestantské kostoly pre osadníkov z Maďarska, ktoré sa usadili v Senci a Nesvadoch. Mierka kostolov, ich kompozícia, zdôraznená jemnou zeleňou na dvoroch, svedčí o úcte architekta Emila Belluša k prostrediu obce či mesta. Jeho kostoly sú koncipované s duchovným rozmerom, ktorý v jeho dielach ešte nebol úplne docenený.

Kľúčové slová: cirkev, sakrálna architektúra, farnosť, Emil Belluš, sakrálna tvorba, prvá súťaž, architekt, štúdie uskutočniteľnosti